Hồ Phú Hậu

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: HỒ PHÚ HẬU

Điện thoại:0905140000

Thẻ luật sư: 3852/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 2654/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 33. KHÁNH HÒA

Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN HỒNG HÀ

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:HỒ PHÚ HẬU

Địa chỉ:1 NGUYỄN BỈNH KHIÊM - XƯƠNG HUÂN - NHATRANG-KHÁNH HÒA

Điện thoại:0905140000

Email:vplsnguyenhongha74@yahoo.com.vn