Đặng Thị Ngọc Hạnh

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: ThS. Đặng Thị Ngọc Hạnh.

Điện thoại: 0913 495 636

Đoàn luật sư: Thừa Thiên Huế

Tên tổ chức: Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự

2. Lĩnh vực hoạt động

Dân sự, Kinh tế, Hôn Nhân & Gia Đình, Hình sự.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: ThS. Đặng Thị Ngọc Hạnh

Địa chỉ: 187/5 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Điện thoại: 0913 495 636

Email: lshanhvn@yahoo.com