Nguyễn Văn Phước

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Thạc sỹ Nguyễn Văn Phước

Điện thoại: (84 - 054) 3816818

Đoàn luật sư: Thừa Thiên Huế

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Huế - Huelaw

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Thạc sỹ Nguyễn Văn Phước

Địa chỉ: 145 Bà Triệu, thành phố Huế

Điện thoại: (84 - 054) 3816818

Email: ls_phuoc@vnn.vn