Nguyễn Thị Ngọc Mai

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Điện thoại:(84-08) 38662282

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 33. KHÁNH HÒA

Tên tổ chức: DX GROUP

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Địa chỉ:498 Đường 3/2, P14, Quận 10. Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:(84-08) 38662282

Email:ls.ngocmai@gmail.com