Bảo Cường

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Bảo Cường.

Điện thoại: 054-827297

Đoàn luật sư: Thừa Thiên Huế

Tên tổ chức: Bảo Cường

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Hợp đồng - Sở hữu Trí tuệ

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Bảo Cường.

Địa chỉ:11 Trần Cao Vân , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054-827297

Email: luatsudongnama@yahoo.com