Nhựt Linh

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Nhựt Linh

Điện thoại: 073-884598

Đoàn luật sư: Tiền Giang

Tên tổ chức: Luật sư Lý Nhựt Linh

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Sở hữu Trí tuệ - Hôn nhân, Thừa kế

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Nhựt Linh

Địa chỉ: 81/4 KP2 Trịnh Hoài Đức, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 073-884598

Email: luatsudongnama@yahoo.com