Nguyễn Hữu Thời

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Nguyễn Hữu Thời

Điện thoại: 074-858044

Đoàn luật sư: Trà Vinh

Tên tổ chức: Nguyễn Hữu Thời

2. Lĩnh vực hoạt động

Hợp đồng - Kế toán và Thuế - Hình sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Nguyễn Hữu Thời

Địa chỉ:42 K2 Lê Lợi,  Phường 1, Thị xã Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại: 074-858044

Email: luatsudongnama@yahoo.com