Nguyễn Văn Diệu

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Nguyễn Văn Diệu

Điện thoại: 0703831277

Đoàn luật sư: Vĩnh Long

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Khang Ninh

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Nguyễn Văn Diệu

Địa chỉ: 25, Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703831277

Email: lsdieu@yahoo.com.vn