Lôi Thị Dung

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Lôi Thị Dung

Điện thoại: 070-825572

Đoàn luật sư: Vĩnh Long

Tên tổ chức: Lôi Thị Dung

2. Lĩnh vực hoạt động

Kế toán và Thuế - Doanh nghiệp - Hình sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Lôi Thị Dung

Địa chỉ: 261B Phạm Hùng, Phường 9, Thị xã Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 070-825572

Email: luatsudongnama@yahoo.com