Trần Ngọc

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Trần Ngọc

Điện thoại: 0949555389

Thẻ luật sư: 5420/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp

Chứng chỉ ngành nghề số: 6940/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp

Đoàn luật sư: Yên Bái

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Hoàng Hà (142 Đinh Tiên Hoàng - TP Yên bái)

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Trần Ngọc

Địa chỉ: 142 Đinh Tiên Hoàng - Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái - Yên Bái

Điện thoại: 0949555389

Email: lstranngoc.yb80@yahoo.com.vn