Trần Quốc Tuấn

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Trần Quốc Tuấn

Điện thoại: (84 - 04) 39018888

Thẻ luật sư: www.KGB.vn

Đoàn luật sư: Luật Sư Nước Ngoài

Tên tổ chức: Văn Phòng KGB Việt Nam

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Trần Quốc Tuấn

Địa chỉ: 104 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 04) 39018888

Email: thamtukgb@yahoo.com